da | en-us

De første 2-4 uger i et sygeforløb er afgørende for en medarbejder, der får en psykisk lidelse. Her afgøres det, om den sygemeldte udvikler et positivt eller negativt syn på ’forventningen til sygeforløbet’.

En tidlig aktiv indsats fra leder og virksomhed kan derfor gøre en stor forskel på den sygemeldtes forventning, selvværd og muligheder for en hurtig tilbagevenden til job.  

Tidlig aktiv indsats

Hvad er det første, lederen skal gøre, når en medarbejder sygemeldes med en psykisk lidelse?

Fastholdelse

Hvornår og hvordan kan medarbejderen vende tilbage i job?

Virksomhedskultur

Hvordan kan arbejdspladsen gøres klar?