da | en-us
     
 

Baggrund for websiden

Websiden er udarbejdet på baggrund af projektet ’Arbejdspladsernes håndtering af psykisk lidelse’.

Hjemmesiden varetages i dag af netværks- og videnshuset Cabi og er oprindelig udarbejdet af Rådgivningsfirmaet DISCUS A/S, som har igangsat projektet i samarbejde med de to daværende virksomhedsnetværk Det Midtjyske Netværk og Socialt Netværk Fyn.

DISCUS har gennemført projektet i samarbejde med en række virksomheder fra netværkene og med arbejdspsykolog Einar Baldursson fra afdeling for Klinisk arbejds- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet. Personaleledere, der deltog i projektet, samt psykiatrisk privatklinik PPclinic har før offentliggørelsen læst og kommenteret det færdige manuskript til guiden mhp. at kvalitetssikre det.

Projektet er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Projektet blev indledt i 2009 med en virksomheds-
undersøgelse:

  • En spørgeskemaundersøgelse blandt 581 virksomheder (svarprocent på 41 %)
  • Interviews med personaleansvarlige ledere i 17 private og offentlige virksomheder

Undersøgelsen er efterfulgt af metodeudvikling:

  • Temadage på 19 virksomheder om tidlig aktiv indsats for medarbejdere, der får en psykisk lidelse (primært på store og mellemstore private virksomheder inden for produktion og håndværk samt offentlige virksomheder inden for ældreplejen)
  • Fælles temadage på tværs af virksomheder med værktøjer til en tidlig, aktiv virksomhedsindsats

En stor tak til de deltagende virksomheder - for at stille deres erfaringer til rådighed og deltage i udvikling af metoder og værktøjer. En speciel tak til medarbejdere fra Remstruplund ældrecenter og Pressalit A/S for deres velvilje i forbindelse med modelfotografering til websiden.