da | en-us
     
 

Tidlig aktiv virksomhedsindsats

En tidlig aktiv indsats over for medarbejdere, der sygemeldes på grund af stress eller psykisk lidelse, omfatter to faser:

Fase 1 tidlig aktiv kontakt
Fase 2 tilbagevenden til job

I fase 1 er den sygemeldte stadig sygemeldt. Her handler det om at etablere og gradvist udbygge kontakten mellem den sygemeldte og arbejdspladsen. I denne fase kan virksomhedens indsats betragtes som et bidrag til ’behandlingen’ af sygdommen. Når den aktive relation til arbejdspladsen er sikret eller genetableret, påbegyndes fase 2.

I fase 2 påbegyndes den gradvise tilbagevenden til selve arbejdet. I denne fase samarbejder den sygemeldte og virksomheden om en slags genoptræning.

 

En tidlig aktiv indsats kan medvirke til positive forventninger til sygeforløbet

  • Undersøgelser viser, at det inden for de første 2-4 uger afgøres, om den sygemeldte udvikler et positivt eller negativt syn på ’forventningen til sygeforløbet’.
  • Hvis den sygemeldte oplever, at der er gang i noget fornuftigt, vil sygdomssymptomerne dæmpes. Hvis man tror på ’behandlingen’, virker den bedre. Og derfor er det helt afgørende, at virksomheden medvirker til positive erfaringer og resultater i de første uger.
  • Hvis den sygemeldte oplever, at udsigten til at komme videre og overvinde sygdommen er lille - og ikke tror på ’behandlingen’, vil sygdomstilstanden forværres.
  • Inden for de første 2-4 ugers sygemelding har de fleste sygdomsramte et positivt ønske om og overskud til at indgå i et aktivt samarbejde. Men derefter begynder isolationen og udsigtsløsheden at sætte sin egen dagsorden. Efterfølgende bliver det ofte sværere at igangsætte et aktivt samarbejde.
 

Konditallet falder

’Alle former for længerevarende sygemelding medfører tab af fysiske og psykiske ressourcer, et fald i ’konditallet’, om man vil. Derfor skal der arbejdes målrettet på at tilrettelægge opgaverne ved tilbagevenden således, at lederen på én gang respekterer grænserne for medarbejderens ressourcer og samtidig fokuserer på udvikling.’