da | en-us
     
 

Gør arbejdspladsen klar

Arbejdspladsen kan være en meget vigtig ressource i forebyggelsen af, at medarbejdere får en psykisk lidelse - og at bidrage med en tidlig, aktiv indsats, når en medarbejder får stress, depression o.a.

En afgørende forudsætning er fx, at der på arbejdspladsen er de nødvendige rammer for at gøre en tidlig, aktiv indsats for de medarbejdere, der får stress eller depression.

  • Det er en god idé at sætte emnet ’stress, depression og andre almindelige psykiske lidelser’ på dagsordenen.
  • Det kan ske både på ledermøder, i samarbejdsudvalg, på afdelingsmøder, gruppemøder og i mere uformelle rammer, hvor de forskellige erfaringer og eventuelle bekymringer kan komme frem.
  • Som ved fysisk sygdom må der opbygges og aftales en klar ramme for ledere og medarbejdere, som man kan bruge, når sygemeldingen kommer. Rammen skal være kendt af alle.
  • Alle erfaringer siger, at det er hensigtsmæssigt at inddrage medarbejderne og deres tillidsvalgte mest muligt i at opbygge disse rammer på arbejdspladsen.

Det er ledelsens opgave at sætte emnet på dagsordenen på en konstruktiv måde. Men skal det lykkes både at forebygge og gøre en tidlig, aktiv indsats, må det ske i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

 

Åbenhed et nøgleord

’En vigtig forudsætning for, at arbejdspladsen kan forebygge og fastholde den enkelte medarbejder er, at der skabes åbenhed om, at stress og depression kan forekomme på alle arbejdspladser, og at det kan ramme enhver medarbejder. Alle i virksomheden bør bibringes en grundviden og forståelse af, hvad stress og depression egentlig er, hvornår det typisk rammer - og hvorfor.’