da | en-us
     
 

Viden

Formål
Viden om psykisk lidelse er mange steder den første byggesten, når psykisk lidelse sættes på dagsordenen i en virksomhed. Mere viden kan medvirke til at gennemhulle de mange myter og den mystik, der omgærer psykisk lidelse - og hermed afmystificere den situation, hvor en medarbejder sygemeldes på grund af fx stress eller depression.
Mere viden og afmystificering giver bedre handlemuligheder, både for virksomhedsledelsen og for den enkelte leder, der skal yde en tidlig, aktiv indsats. Og gør det nemmere for kollegerne at forstå og medvirke positivt i processen. 

Se 'Myter og realiteter'

Erfaringer
På en del arbejdspladser har ledelsen gennemført temamøder for ledere og andre (fx tillidsvalgte, trivselsagenter o.a.), som til daglig står i første række, når en medarbejder sygemeldes. Temamøderne bruges til at få ny viden og dele erfaringer samt drøfte mulige ændringer af indsatsen.

Se 'Virksomhedseksempel X og Y'