da | en-us
     
 

Spotte

Formål
Alle steder, hvor psykisk lidelse er på dagsordenen, diskuteres spørgsmålet om, hvordan arbejdspladsen som helhed kan blive bedre til at spotte eventuelle psykisk relaterede problemer, før de fører til en sygemelding.

Erfaringer
Løsningen på spørgsmålet om at spotte er både enkelt og utrolig svært, viser erfaringer fra virksomhederne:

  • Enkelt i den forstand, at jo tættere en kontakt lederen i en afdeling har til sine medarbejdere i dagligdagen, des lettere er det at fornemme, hvornår det trækker op til problemer for den enkelte. Er du som leder ’i øjenhøjde’ med medarbejderne i hverdagen, er det et godt afsæt for at kunne spotte og måske forebygge en sygemelding. Muligheden for at spotte er ofte endnu større for kollegerne indbyrdes, hvis en afdeling hænger godt sammen socialt. Og mange steder er både ledere og medarbejdere indbyrdes forbundne socialt fx ’over’ hækken i boligområdet, i aktiviteter med deres børn i børnehaven, skolen, fodbold klubben etc.
  • Men det er også utrolig svært af flere grunde. Der er en del arbejdspladser, hvor ledelsen og medarbejdere - og kollegerne indbyrdes - ikke er  ’i øjenhøjde’ hverken på arbejdspladsen eller efter fyraften. Og derfor heller ikke gode til at spotte og løse et problem. Det er også svært, fordi psykisk relaterede sygemeldinger som regel kommer uventet, som ’et lyn fra en klar himmel’, dvs. fra medarbejdere, som ikke har noget stort sygefravær og derfor heller ikke kan fanges i sygefraværsstatistikken.  Det er heller ikke bestemte medarbejdergrupper, der rammes – enhver medarbejder fra ledelse til piccoline er i farezonen.

Trods disse vilkår er det erfaringen, at en øget viden, øget opmærksomhed og øget erfaring med en tidlig, aktiv indsats kan gøre en afgørende forskel på, om man på arbejdspladsen evner at spotte stress, spotte negative ændringer af personlige ressourcer, spotte betydelige og længerevarende ændringer i stemning og fremtoning, før eventuelle problemer fører til en sygemelding.