da | en-us
     
 

Krisehjælp

Formål
At sikre, at medarbejderne både får individuel støtte (evt. professionel hjælp) og nogle fælles rammer, hvor de kan dele deres bekymringer med kolleger og hente inspiration til at komme videre.

Erfaringer
I en ’krise-situation’ (ved massefyringer, lukning, usikkerhed ved ejerskifte om fremtid etc.) kan en bevidst indsats fra virksomhedens side være et vigtigt rygstød for de involverede medarbejdere. Der kan let brede sig en stemning af mismod og opgivenhed, som kan danne grobund for en psykisk lidelse. Især ældre medarbejdere, som har været på virksomheden en menneskealder, kan føle, at hele deres tilværelse ramler sammen om hovedet på dem.

Fx kan de fyrede medarbejdere have brug for at blive bekræftet i og få dokumenteret, at de har en masse faglige og personlige kompetencer.  ’En berigende samtale’ mellem leder og medarbejdere kan give selvværd og selvtillid – og åbne den fyrede medarbejders øjne for nye jobmuligheder. De tilbageblevne medarbejdere kan let føle skyld. Derfor kan en indsats fra ledelsen også lette situationen for dem på den måde, at de oplever, at ledelsen seriøst følger de fyrede kolleger igennem krisesituation, så godt og så langt som de kan.

I ’krisesituationer’, hvor en medarbejder fx bliver dræbt ved en arbejdsulykke, i trafikken, begår selvmord etc., kan ledelsen hjælpe bedst ved at give plads til sorgen. At sammenkalde medarbejderne i afdelingen eller på hele virksomheden og ud over selv at udtrykke sorg og savn, fx også tilbyde akut psykologhjælp, og i det hele taget være meget opmærksom på efterreaktioner.