da | en-us
     
 

Organisation

Formål
At organisere og strukturere en tidlig, aktiv indsats overfor medarbejdere, der får en psykisk lidelse, er klart defineret som en del af arbejdspladsens personalepolitik.

Erfaringer
Arbejdspladserne har vidt forskellige erfaringer, som bl.a. hænger sammen med deres størrelse, og i hvor lang tid de har haft fokus på psykisk lidelse.

På en del arbejdspladser – typisk lidt mindre – hvor de har få erfaringer, begynder de med at definere rollefordelingen, når en medarbejder får/har en psykisk lidelse. Hvilke personer har hvilke roller og ansvar? Hvilken rolle har personalelederen, den nærmeste leder og evt. tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant mv. Dernæst har de trin for trin taget fat om vidensdelen, virksomhedskulturen, kommunikationen osv..

På andre arbejdspladser – typisk lidt større – har det drejet sig om at få udvidet kredsen af mellemledere, som kan påtage sig opgaven med at tage sygesamtalen - også med medarbejdere, der har en psykisk lidelse. På de store arbejdspladser er det opgaven at få øget viden og opmærksomhed i de enkelte afdelinger – blandt de daglige ledere og medarbejderne.