da | en-us
     
 

Gør op med myterne

Psykiske lidelser er – sammenlignet med fysiske (somatiske) lidelser – omgæret af megen mystik og mange myter. Oftest bunder det i mangel på viden. Til venstre kan du se nogle af de mest almindelige myter.

Myterne kan blokere for, at virksomhedens ledere sammen med medarbejderne kan lave en kvalificeret indsats for forebyggelse og fastholdelse i forbindelse med psykiske lidelser.

Her præsenteres nogle af de mest gængse myter, som findes på virksomhederne - sammen med de realiteter, der kan afmystificere ’psykisk lidelse’ og gøre det lettere for både ledere og medarbejdere at agere.

I afmystificeringen af psykisk lidelse er det vigtigt at forstå, at psykiske lidelser ligesom fysiske lidelser forekommer på mange måder. De kan være lette eller svære:

  • Lettere gener (som forkølelse)
  • Større belastninger (som influenza)
  • Sværere sygdom (som lungebetændelse)

De kan vare ganske kort tid eller strække sig over uger og måneder. De kan være almindelige eller sjældne. 

 

Om psykisk lidelse

2/3 af virksomhederne har oplevet, at en medarbejder har fået en psykisk lidelse. Det gælder virksomheder i alle størrelser og brancher. Stress og/eller depression er langt de hyppigste psykiske lidelser. De forekommer i to ud af tre tilfælde.

  • Misbrug forekommer i et ud af syv forløb
  • Angst forekommer i et ud af syv forløb
  • I et ud af 20 forløb er der tale om ADHD eller personlighedsforstyrrelser

Se rapport og resume af rapporten