da | en-us
     
 

Det er en myte, at:

når man får en psykisk lidelse, er man ’unormal’ og bør indlægges

Myten forbinder psykisk sygdom med afvigelse og skam. Psykisk sygdom ses som noget abnormt og unormalt, som det er svært at håndtere for omgivelserne.

Realiteten er

  • at psykisk lidelse er årsag til hver fjerde sygemelding, hvilket viser, at psykisk lidelse er ret almindeligt - ’normalt’ .
  • at psykisk lidelse ofte ’kun’ forbindes med svære lidelser.  Det ville svare til, at man kun tænkte på dødelige kræftformer, når der tales om fysisk sygdom. 
  • En ensidig fokus på svære psykiske lidelser medfører, at psykiske lidelser forbindes med noget truende og farligt. Holdningen er, at har man først fået en psykisk lidelse – uanset hvad - er chancen stor for, at man er mærket for livet.
  • Mange tror også fortsat, at psykisk sygdom skyldes afvigende og abnorme egenskaber ved de sygdomsramte.

Det skal gøres!

  • Psykisk lidelse skal afmystificeres, og forstås ligesom fysisk lidelse.
  • Ved langt de fleste sygemeldinger på grund af psykiske lidelser - med lettere gener (som forkølelse), og mere belastende gener (som influenza) - kan en tidlig aktiv indsats’ medvirke til, at den sygdomsramte bliver hurtigere rask. 
 

Afskedigelse?

En tidlig aktiv indsats kan mindske risikoen for, at medarbejderen - i forbindelse med sygdom - afskediges eller selv siger op.

  • Hver femte leder har afskediget en medarbejder, der har fået en psykisk lidelse.
  • Hver femte leder har oplevet, at en medarbejder, der har fået en psykisk lidelse, selv har sagt op.